INTERSACTION.eu

IT SOLUTIONS
Welkom | Welcome     Nederlands home     English Home     Over ons | About us     Contact INTERSACTION.eu     Site Map      
Over Ons | About Us                         "IT is about people so it needs empathy alongside knowledge"

INTERSACTION.eu onderscheidt zich door ICT vakkennis te paren aan bedrijfskennis. Het automatiseren van kantoren is meer dan het neerzetten van routers, computers, gadgets etc.
Het uitgangspunt dient te zijn dat de primaire en secundaire bedrijfsprocessen adequaat worden ondersteund door technische hulpmiddelen zoals ICT. Centraal in het definiëren van die benodigde ondersteuning hoort de gebruiker te staan: de persoon die het meeste last zal krijgen van ontoereikende of onjuiste technische hulpmiddelen.

INTERSACTION.eu makes a difference by pairing Intimate IT knowledge with knowledge of Businesses. Automating offices is more than dealing out routers, computers, gadgets etc. Starting point needs to be the support of the primary and secundary business processes by technical means like IT. Central in defining this support needs to be the end-user: the person that will suffer most from inadequate or improper technology support.
Geschiedenis
INTERSACTION.eu is opgericht in 2010. Het is gegroeid vanuit informele opdrachten naar een volwaardig bedrijf met toekomstperspectief. INTERSACTION.eu is begonnen door Dolf Snel. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in een breed spectrum van de ICT. Het langst was hij werkzaam bij de ICT-dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nu EL&I.
Company history
INTERSACTION.eu was founded in 2010. It has grown out of informal activities to a proper company with an eye to the future. INTERSACTION.eu was started by Dolf Snel. He has over 25 years of experience in a broad spectrum of the IT, for the most part working for the IT departement of the Dutch Department of Agriculture, Nature and Food Management, now EL&I.