INTERSACTION.eu

IT SOLUTIONS
Welkom | Welcome     Nederlands home     English Home     Over ons | About us     Contact INTERSACTION.eu     Site Map      
Advisering en Consultancy     Kantoorautomatisering     Digitale Huisstijl     Training | Kursussen     Maatwerk      
Advies en Consultancy op het Snijvlak van Uw Behoeften

INTERSACTION.eu kan geraadpleegd worden over ieder ICT-gerelateerd onderwerp. Wij maken graag onderscheid tussen directe consultancy en reactieve consultancy.
INTERSACTION.eu is gespecialiseerd in Advisering en Consultancy over alle aspecten rond de toepassing van ICT in uw bedrijfsvoering.

Directe Consultancy
Uw bedrijf is niet statisch. Om uw bedrijf in de concurrentiestrijd kans van slagen te geven evalueert u constant de noodzaak om uw bedrijfsvoering en uw primaire bedrijfsprocessen te verfijnen en te moderniseren.
Of dit nu uw bedrijfsadministratie, uw internet-aanwezigheid of uw providers betreft: INTERSACTION.eu kan de doorslaggevende factor zijn om tot de winnaars te behoren. Analyses, project-opzet, ICT architectuur. Wij kunnen hierin voor u voorzien.
Reactieve Consultancy
Er zullen momenten zijn dat u geholpen zou zijn met de mening van een buitenstaander over ICT-gerelateerde activiteiten die in uw bedrijf ontplooit worden. Of met de mening van een buitenstaander over activiteiten die u graag aan zou willen gaan.
INTERSACTION.eu levert u een grondige second-opinion, review of evaluatie. Of dit nu voorstellen betreft, analyses, projecten en hun plannen, meningsverschillen met leveranciers: INTERSACTION.eu kan een rol spelen in het verminderen van de last die u heeft te dragen.